PROJEKTOWANIE OD RĘKI

Niespodziewana sytuacja sprawiła, że musisz w możliwie najkrótszym terminie rozpocząć prace projektowe? Jesteśmy zawsze gotowi, żeby Ci pomóc.

Centralnym punktem naszej filozofii biznesu jest partnerskie podejście do wszelkich trudności, jakie czyhają na inwestorów. Jednym z naszych wyróżników jest usługa projektowania od następnego dnia roboczego.

Dzień kontaktu -> ustalenia i wstępna wycena
Dzień drugi -> przystąpienie do prac
Dzień czwarty -> dostarczenie moodboardów i wyznaczenie dalszego kierunku prac
Dzień siódmy -> projekt koncepcyjny
Dzień dziesiąty – dwunasty -> projekt wstępny budowalny
Dzień dwudziesty czwarty – trzydziesty trzeci -> projekt wykonawczy

Terminy mogą ulec zmianie w związku z sytuacjami niezależnymi od pracowni.
Kompleksowa usługa obejmuje 5 spotkań – każde liczone jako dodatkowy dzień.

Aby otrzymać indywidualny terminarz realizacji projektu lub omówić możliwości skrócenia etapów zapraszamy do kontaktu: biuro@inana.pl