Jak wybrać lokal usługowy? Uważaj, aby nie popełnić tych błędów na start

Nieznajomość podstawowych kryteriów wyboru lokalu usługowego może okazać się kosztowna. Niezależnie od tego, czy takowy lokal planujemy nabyć, czy jedynie wynająć, to na nas będą ciążyć konsekwencje związane z opóźnieniami, poprawkami lub nawet niemożnością rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia. Dobrym pomysłem może okazać się nawiązanie kontaktu z biurem architektonicznym jeszcze na etapie poszukiwań. Usługę konsultacji można zamówić między innymi w naszej pracowni – uzyskując 40% rabatu na hasło „blog”.

Jeśli sytuacja nie pozwala na uzyskanie porady specjalistów, warto pamiętać o trzech kluczowych i łatwych do zweryfikowania informacjach, które najczęściej stanowią wadę lokalu względem planowanych działań. Oto one:

Czy lokal jest usługowy i czy forma usługi jest zgodna z naszymi potrzebami?

Niejednokrotnie zdarza się, że lokal oferowany w internecie jako przestrzeń usługowa, z punktu widzenia prawa wcale takową nie jest. Błędy te rzadko wynikają ze złej intencji ogłoszeniodawców – zdecydowanie częściej mają one podstawę w błędnych wyobrażeniach dotyczących możliwości wykorzystania lokalu.

Pierwszym krokiem powinno być więc zweryfikowanie, czy lokal nie ma przypisanej innej funkcji niż usługowa (np. mieszkalnej). Zmiana funkcji lokalu często okazuje się możliwa, jednak wymaga ona dodatkowych wysiłków.

Dodatkowo nawet lokal przeznaczony pod usługi może mieć ograniczenia narzucone m.in. przez miejscowy plan zagospodarowania. Dokument ten może dość swobodnie definiować sposób użytkowania. Zapisy niejednokrotnie zabraniają realizowania działalności generującej ruch. Często również określają, jakie dokładnie typy działalności nie mogą być wykonywane (np. zakaz prowadzenia banków) lub narzucają konkretną funkcję (np. tylko gastronomia).

Istotną i często pomijają kwestią, okazuje się również wysokość pomieszczeń. Lokal usługowy musi mieć minimum 3 m wysokości do instalacji sufitowych. Jeśli planujemy np. instalację wentylacji  i podwieszany sufit, bezpiecznym wyborem będą lokale o wysokości nie mniejszej niż 3,6 m. Istnieją wyjątki od tej reguły mogące obejmować, chociażby lokale na dworcach czy antresole – bezpiecznie jednak wybrać przestrzeń niewymagającą odwoływania się do wyjątku.

Czy lokal ma media potrzebne do prowadzenia określonego typu działalności

Zasadniczo interesujące nas instalacje powinny obejmować: wodę i kanalizację, wentylację z klimatyzacją oraz elektrykę. Sam fakt istnienia instalacji może okazać się niewystarczający. Warto zweryfikować następujące kwestie:

  • Instalacja wod-kan – musi dostarczać i odprowadzać odpowiednie ilości wody. Problemem mogą być przykładowo usługi w których przewidziane jest udostępnienie natrysków klientom.
  • Instalacja elektryczna – warto zweryfikować przydział mocy. Piece, klimatyzatory i inne duże urządzenia elektryczne potrafią zaskoczyć swoim zapotrzebowaniem na prąd.
  • Instalacje wentylacyjne – zasadniczo istnieją trzy typy wentylacji: bytowa, kuchenna i sanitarna. Zależnie od rodzaju prowadzonego biznesu możemy potrzebować jednej albo wszystkich. Dodanie dodatkowej wentylacji jest zawsze kosztowne i nie zawsze możliwe. Drugą kwestią jest zapotrzebowanie na świeże powietrze. Przykładowo przestrzeń przeznaczona do aktywności fizycznych wymaga pięciokrotnie większej ilości świeżego powietrza na osobę niż np. biuro.

Czy lokal ma odpowiednie przygotowanie przeciwpożarowe

Wyróżniamy kilka stref zagrożenia ludzi (ZL). Przykładowo:
W strefie ZL I może przebywać ponad 50 osób na lokal, a droga ewakuacyjna przy jednym wyjściu z lokalu może mieć maksymalnie 10 m. Przy dwóch wejściach długość drogi rośnie do 40 m, przy założeniu, że wyjścia nie są o siebie oddalone o więcej niż 5 m.

Tego typu zapisy dotyczą każdego typu strefy od ZL I do ZL V. Odpowiednie instalacje dostępne w ramach stref (takie jak tryskacze czy oddymianie) pozwalają na redukowanie niektórych obostrzeń. Jednakże są to rozwiązania stosunkowo kosztowne, a ich zastosowanie nie jest gwarantem możliwości optymalnego rozplanowania funkcji i wykorzystania przestrzeni. Prostą metodą ustrzeżenia się przed błędem jest weryfikacja typu strefy, a następnie samodzielne dokonanie pomiaru odległości z najdalszego punktu lokalu do jego drzwi. Należy przy tym pamiętać, że wpływ na drogę ewakuacyjną może mieć przyszła aranżacja lokalu.

Brakuje Ci pewności, że lokal jest odpowiedni? A może potrzebujesz pomocy przy poszukiwaniach tego idealnego? Pomoc eksperta jest znacznie tańsza niż koszty potencjalnej pomyłki.